X

آنچه کارکنان باید بدانند

در این مستند سعی گردیده آنچه که لازم است کارکنان از مفاهیم حقوق شهروندی در نظام اداری بدانند، آورده شود. با مطالعه این مستند توسط کارکنان می توان از این موضوع مطمئن شد که کلیه کارکنان آگاهی کافی نسبت به محتوای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری پیدا نموده اند.

مطالب این مستند اشاره به تکالیف اصلی مصادیق حقوق شهروندی داشته و به همین شکل ارایه گردیده است. 

دریافت فایل

 

دی ان ان